تاریخچه

تاریخچه

در اجرای سياست دولت جمهوری اسلامی ايران و به استناد بند ( ن ) ماده (5) قانون تشکيل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران و به استناد صورتجلسه مورخ12/8/1381 مجمع عمومی موسسين اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان با مشارکت بيش از 160 نفر از صاحبان صنايع، صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی و موسسات حمل و نقل و نمايندگان تشکل های اقتصادی و در حضور نمايندگان وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه صادرات ايران، سفارت افغانستان در تهران، اتحاديه عمومی اتاق های تجارت و صنايع افغانستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران تاسيس و تحت شماره 161 و به تاريخ 21/8/1381 در اتاق ايران به ثبت رسيده و آگهی تاسيس آن از طريق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران انتشار يافته است.

تبلیغات

آمار سایت

254
کاربران
59
مطالب
6
وب لینک ها
293192
بازدیدکنندگان
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.