اتاق مشترک بازرگانی

ایران و افغانستان

نمایشگاه ها

تازه ترین نمایشگاه ها

رویدادها

سومین دوره معرفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان منتخب ایران

به تجار و واردکنندگان عمده افغانستان

+

هیأت های تجاری

مناقصات

سامانه برگزاری مناقصات


آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که از ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخ 1402/04/24 در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ايران به آدرس: تهران، خيابان طالقاني، نبش خیابان موسوی، شماره 175 برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

– قابل ذکر است متقاضیان نامزدی هیات مدیره باید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، اصل درخواست رسمی خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تحویل نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه :

1- استماع عملکرد هيات مديره در سال 1401 و تصویب آن،
2- استماع گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی مربوط به سال مالی 1401 و تصویب آن،
3- بررسی و تصویب بودجه سال 1402 و تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء،
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار،
5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل،

نکات قابل توجه:
1- قابل ذکر است متقاضیان نامزدی هیات مدیره باید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع ( تا تاریخ 1402/04/14)، اصل درخواست رسمی خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تحویل نمایند.
2- هر شخص صرفا می تواند به نمایندگی یا وکالت (محضری) از دو عضو اتاق، در مجمع حضور یابد.
3- در مورد افرادی که به عنوان نماینده جهت رای دهی در مجمع حضور خواهند داشت، داشتن معرفی نامه رسمی شرکت بر روی سربرگ با امضای مدیر عامل و مهر شرکت الزامی است.

قانون تجارت افغانستان

قانون سرمایه گذاری در افغانستان

منبع : سایت وزارت تجارت و صنایع افغانستان


خدمات ما

لیست خدمات اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان

فرم عضویت

سمینار و کنفرانس ها