اتاق مشترک بازرگانی

ایران و افغانستان

نمایشگاه ها

برگزاری نمایشگاه های مشترک

دایرکتوری

دایرکتوری مشاغل، فرصت های شغلی و …

مناقصات

سامانه برگزاری مناقصات


اطلاعیه عدم برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان

به اطلاع اعضا محترم اتاق مشترک ایران و افغانستان مي رساند برابر مصوبه کمیته ماده 27 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق مشترک که مقرر بود در تاریخ 15/09/1400 برگزار گردد، به دلیل عدم نصاب تعداد نامزد های انتخابات هیات مدیره، برگزار نخواهد شد.

قانون تجارت افغانستان

قانون سرمایه گذاری در افغانستان

منبع : سایت وزارت تجارت و صنایع افغانستان


خدمات ما

لیست خدمات اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان

فرم عضویت

سمینار و کنفرانس ها