نمایشگاه معادن- سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و فلزات در افغانستان

 

دریافت فایل تکمیلی اطلاعات

 

 

نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و برق- اقلیم کردستان عراق- سلیمانیه 5 الی 8 مهر