اعضا هیات رئیسه اتاق افغانستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور افغانستان و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است.

علاء میر محمد صادقی

علاء میر محمد صادقی

نائب رییس اول
سید حسین سلیمی

سید حسین سلیمی

رییس اتاق
محمد حسن کرمانی

محمد حسن کرمانی

نائب رییس دوم
سیدعبدالرضا سیدخاموشی

سیدعبدالرضا سیدخاموشی

عضو هیات مدیره و خزانه دار
دبیر کل
امیر هوشنگ امینی

امیر هوشنگ امینی

عضو اصلی هیات مدیره
محمد حنیف مسعودی (از اتباع افغانستان)

محمد حنیف مسعودی (از اتباع افغانستان)

عضو هیات مدیره
احمد اصغری قاجاری

احمد اصغری قاجاری

عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره