معرفی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور افغانستان و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است. اتاق مشترک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل در سال 1381 و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران تدوین کننده استراژی توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی دو کشور و افزایش حجم صادرات متقابل می باشد. تاسیس و مشغول به کار شده است که همواره سعی داشته بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی هر دو کشور را برآورده سازد.
در اینجا به مواردی از، شرح خدمات و فعالیت اتاق مشترک ایران و افغانستان می پردازیم:

 • گرد آوری متخصصان، سرمایه گذاران، بازرگانان، صنعتگران، بهره برداران معادن و ارائه دهندگان خدمات در راستای ارتقاء سطح روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فیمابین دو کشور .
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد مسائل بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات دو کشور ایران و افغانستان و روابط دو جانبه.
 • کوشش در جهت گسترش روابط اقتصادی دو جانبه ایران و افغانستان و تحقق نظریات بهره برداران معادن، صاحبان صنایع و بازرگانان در زمینه صنعت، معدن، تجارت و سایر امور مربوطه.
 • مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی و بازرگانی در دو کشور و مشارکت در برپایی نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، با موافقت مراجع صلاحیت دارایران و افغانستان و کمک به موسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و افغانستانی علاقمند به شرکت در نمایشگاههای بین المللی که در ایران و افغانستان برگزار می شود.
 • مبادله هیات های نمایندگی بازرگانی، صنعتی و معدنی بین ایران و افغانستان.
 • تشکیل و اداره سمینارها، سخنرانیها و کنفرانسها درباره مسائل مربوط به توسعه روابط صنعتی، معدنی، بازرگانی و انتقال تکنولوژی بین ایران و افغانستان.
 • تهیه و انتشار کتب، مجلات، جزوات و نرم افزار در زمینه توسعه روابط اقتصادی، صنعتی، معدنی و بازرگانی بین ایران و افغانستان، حاوی قوانین و مقررات بازرگانی ، صنعتی و معدنی دو کشور و سایر مطالب مورد علاقه مشترک.
 • حل اختلافات ناشی از روابط صنعتی، معدنی وبازرگانی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و افغانستانی از طریق راه های دوستانه و حکمیت.
 • همکاری در جهت بالا بردن سیستم های اقتصادی و روشهای نوین تجاری.
 • همکاری با سازمان های بین المللی مشابه در راستای پیشبرد هر چه بیشتر اهداف اتاق.
 • همکاری بادانشگاه ها و مراکزپژوهشی وتحقیقاتی ایرانی و افغانستانی و دیگرکشورها در راستای اهداف اتاق.
 • اطلاع رسانی به اعضاء در مورد قوانین و مقررات، وضعیت اقتصادی، چگونگی سرمایه گذاری، روشهای تجارت، مسائل و مشکلات موجود و راههای همکاری با افغانستان از طریق تماسهای حضوری، تلفنی، مکاتبات، خبرنامه ها، مصاحبه ها، درج مقالات در نشریات، سایت اینترنتی و روزنامه های کثیرالانتشار.
 • برقراری همکاری و همگرائی بین صاحبان صنایع و تجار.
 • برقراری تسهیلات و ارائه خدمات در مورد ویزا، تسجیل اسناد تجاری، معرفی به دستگاههای دست اندرکار امور اقتصادی در داخل و خارج از کشور.
 • بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری افغانستان، آسیب شناسی مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات مشاوره ای به عاملین اقتصادی و دولت.
 • ارائه نظرات مشورتی درخصوص مسائل اقتصادی به قوای سه گانه.
 • بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری و فعالیت های صنعتی، تجاری، گمرکی، بانکی و … .

تماس با ما


در اینجا به مواردی از، شرح خدمات و فعالیت اتاق مشترک ایران و افغانستان می پردازیم:

 • گرد آوری متخصصان، سرمایه گذاران، بازرگانان، صنعتگران، بهره برداران معادن و ارائه دهندگان خدمات در راستای ارتقاء سطح روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فیمابین دو کشور .

 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد مسائل بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات دو کشور ایران و افغانستان و روابط دو جانبه.

 • کوشش در جهت گسترش روابط اقتصادی دو جانبه ایران و افغانستان و تحقق نظریات بهره برداران معادن، صاحبان صنایع و بازرگانان در زمینه صنعت، معدن، تجارت و سایر امور مربوطه.

 • مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی و بازرگانی در دو کشور و مشارکت در برپایی نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، با موافقت مراجع صلاحیت دارایران و افغانستان و کمک به موسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و افغانستانی علاقمند به شرکت در نمایشگاههای بین المللی که در ایران و افغانستان برگزار می شود.

 • مبادله هیات های نمایندگی بازرگانی، صنعتی و معدنی بین ایران و افغانستان.

 • تشکیل و اداره سمینارها، سخنرانیها و کنفرانسها درباره مسائل مربوط به توسعه روابط صنعتی، معدنی، بازرگانی و انتقال تکنولوژی بین ایران و افغانستان.

 • تهیه و انتشار کتب، مجلات، جزوات و نرم افزار در زمینه توسعه روابط اقتصادی، صنعتی، معدنی و بازرگانی بین ایران و افغانستان، حاوی قوانین و مقررات بازرگانی ، صنعتی و معدنی دو کشور و سایر مطالب مورد علاقه مشترک.

 • حل اختلافات ناشی از روابط صنعتی، معدنی وبازرگانی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و افغانستانی از طریق راه های دوستانه و حکمیت.

 • همکاری در جهت بالا بردن سیستم های اقتصادی و روشهای نوین تجاری.

 • همکاری با سازمان های بین المللی مشابه در راستای پیشبرد هر چه بیشتر اهداف اتاق.

 • همکاری بادانشگاه ها و مراکزپژوهشی وتحقیقاتی ایرانی و افغانستانی و دیگرکشورها در راستای اهداف اتاق.

 • اطلاع رسانی به اعضاء در مورد قوانین و مقررات، وضعیت اقتصادی، چگونگی سرمایه گذاری، روشهای تجارت، مسائل و مشکلات موجود و راههای همکاری با افغانستان از طریق تماسهای حضوری، تلفنی، مکاتبات، خبرنامه ها، مصاحبه ها، درج مقالات در نشریات، سایت اینترنتی و روزنامه های کثیرالانتشار.

 • برقراری همکاری و همگرائی بین صاحبان صنایع و تجار.

 • برقراری تسهیلات و ارائه خدمات در مورد ویزا، تسجیل اسناد تجاری، معرفی به دستگاههای دست اندرکار امور اقتصادی در داخل و خارج از کشور.

 • بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری افغانستان، آسیب شناسی مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات مشاوره ای به عاملین اقتصادی و دولت.

 • ارائه نظرات مشورتی درخصوص مسائل اقتصادی به قوای سه گانه.

 • بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری و فعالیت های صنعتی، تجاری، گمرکی، بانکی و … .